Kestävä muutos psykoterapiassa on aina samalla myös muutos ihmisen hermoverkoissa. Hermoverkkomalleilla on nykyään mahdollista simuloida persoonallisuutta, oppimista ja psykologista muutosprosessia. Ne avaavat uuden näkökulman ymmärtää ja tutkia psykoterapiaa neurotieteen mekanismien kautta.

What’s Next in Mental Health? -podcastissa Minduun Helena haastattelee Fordhamin yliopiston emeritusprofessori Warren Tryonia. Tryon on kirjoittanut hermoverkkoja ja psykoterapiaa koskevan kirjan Cognitive Neuroscience and Psychotherapy: Network Principles for a Unified Theory.

Jaksossa Tryon perustelee kuinka neurotieteen periaatteiden hahmottaminen mahdollistaa yhteisymmärryksen siitä, miten merkittävimmät psykoterapiasuuntaukset pohjimmiltaan toimivat. Keskustelussa avataan Tryonin teoriaa siitä, mitkä hermoverkkojen muovaamismekanismit ovat muutoksen taustalla eri psykoterapiamuodoissa.

 

Kuuntele jakso Spotifyssa

Kuuntele jakso Apple Podcastsissa

Kuuntele myös muut jaksot Spotifyssa tai Apple Podcastsissa.