Psykiatrian Käypä hoito -työryhmät uudistettava

Psykiatrian Käypä hoito -työryhmät uudistettava

Yksi mielenterveysalan piilotetuista ongelmista on aidosti riippumattomien asiantuntijoiden puute. Lähes kaikki edustavat jotakin instituutiota, ammattiryhmää tai joukkoa, jolla on omat intressit siinä, miten järjestelmä rakennetaan ja mitä tutkimustuloksia nostetaan...
Räätälöinnillä parempiin psykoterapiatuloksiin

Räätälöinnillä parempiin psykoterapiatuloksiin

Pyrkimys löytää tehokkaimmat psykoterapiamuodot eri häiriöihin on tuottanut vain rajallisesti hyötyä terapian tuloksellisuudelle. Terapiamuotojen kilpailuasetelmaan nojaava tutkimus on valaissut ehkä pikemmin, millainen psykoterapiatutkimus ei ainakaan yksinään riitä...
Hermoverkot ja muutoksen periaatteet psykoterapiassa

Hermoverkot ja muutoksen periaatteet psykoterapiassa

Kestävä muutos psykoterapiassa on aina samalla myös muutos ihmisen hermoverkoissa. Hermoverkkomalleilla on nykyään mahdollista simuloida persoonallisuutta, oppimista ja psykologista muutosprosessia. Ne avaavat uuden näkökulman ymmärtää ja tutkia psykoterapiaa...