Yleistä

Kenelle MinduuPro on suunniteltu?

Markkinoilla olevat potilastietojärjestelmät soveltuvat psykoterapeutin käyttöön huonosti. Ne ovat joko kalliita, isojen terveysalan yritysten tarpeisiin suunniteltuja tai muuhun terapiakäyttöön tarkoitettuja – ja psykoterapeutti ei ole fysioterapeutti tai lääkäri!

MinduuPron on tehty alusta alkaen psykoterapeuteille, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on juuri oikeat ominaisuudet helposti käytettävässä muodossa kohtuulliseen hintaan.

Kysyimme jäseniltämme mitä he ovat mieltä. Näin he vastasivat:

  • 95% kokee MinduuPron säästävän aikaa
  • 87% antoi arvosanan 4 tai enemmän (1-5)
  • 58% säästää yli 3h kuukaudessa

Voiko MinduuProta käyttää ilman Kanta-yhteyttä?

Kyllä. MinduuPro mahdollistaa Kantaan liittymisen, mutta palvelua voi toki käyttää myös ilman sitä. Täyden hyödyn saat kuitenkin, kun otat käyttöön myös Potilastiedon arkiston (Kanta).

Voiko MinduuPro:ta käyttää ilman profiilia tai kun en ota uusia asiakkaita?

Voit ottaa palvelun käyttöösi myös ilman profiilia ja MinduuPron palvelut ovat käytössäsi myös, kun olet piilottanut profiilisi. Suosittelemme toki lämpimästi profiilin tekoa.

Kattaako MinduuPro myös kirjanpidon?

Saat tarvittavat raportit MinduuProsta kirjanpitoasi varten ja kartoitamme mahdollisuuksia tuoda kirjanpito osaksi tarjoamaamme. MinduuPro ei kuitenkaan tällä hetkellä sisällä varsinaista kirjanpito-ohjelmistoa.

Voinko siirtää nykyisten asiakkaiden tiedot MinduuProhon?

Kyllä, voit hyvin lisätä nykyisten asiakkaiden tiedot järjestelmään ja voit helposti laskuttaa käynnit, luoda Kela-tilityslomakkeet, tallentaa liitteitä sekä tehdä Kanta-merkinnät yhdessä ja samassa paikassa.

Miten autatte käyttöönotossa?

MinduuPron käyttöönotto on suunniteltu mahdollisimman helpoksi eikä vaadi yleensä erillisiä koulutuksia. Lupaamme, että järjestelmä on helppokäyttöisin sovellus asiakkaiden hallintaan psykoterapiassa.

Voimme kuitenkin järjestää maksutta tukea ja opastusta. Esim. Kannan käyttöönoton voimme tehdä käytännössä kokonaan puolestasi ilman lisäkustannuksia avaimet käteen periaatteella.

Tukea voi saada tarvittaessa aina sähköpostilla tai vaikka videoyhteydellä.

Asiakaspalvelumme on saanut täydet pisteet asiakastyytyväisyydessä, joten olet hyvissä käsissä.

Miten MinduuPro eroaa perinteisistä potilastietojärjestelmistä?

MinduuPro ei ole perinteinen laskutus- ja kirjanpito-ohjelmisto yrityksille, vaan psykoterapeuteille suunniteltu palvelukokonaisuus, joka sisältää kaikki tarvittavat palvelut terapiavastaanoton pyörittämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Koska MinduuPro on suunniteltu nimenomaan psykoterapeuteille, olemme voineet tehdä siitä äärimmäisen simppelin käyttää. Lääkärin tai vaikkapa fysioterapeutin tarpeet ovat kuitenkin aivan erilaisia.

MinduuPro:

  1. Säästää todennetusti aikaasi
  2. On helppokäyttöisin
  3. On ainoa nimenomaan psykoterapiaan suunniteltu ohjelmisto

Palvelun tuotot käytetään 100% palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteenamme on mahdollistaa nopea ja helppo psykoterapiaan pääsy koko Suomessa, ei maksimoida taloudellista hyötyä.

 

Sopiiko MinduuPro useamman terapeutin yritykselle?

Ota yhteyttä pro(at)minduu.fi tai varaa etädemo, niin katsotaan yhdessä teille paras ratkaisu.

Potilastiedon arkisto (Kanta)

Miten voin valmistautua Kantaan liittymiseen?

Pystymme hoitamaan liittymisprosessin puolestasi ja ilman lisäkustannuksia. Sinun osuudeksi jää käytännössä sote-ammattikortin hankinta. Kortin hankkimisen jälkeen on liittyminen nopeaa ja kestää käytännössä enimmillään pari viikkoa.

 

Milloin Kantaan pitää liittyä?

Lain mukaan yksityisen terveydenhuollon palvelunantajilla on velvollisuus liittyä Potilastiedon arkistoon mahdollisimman pian, jos potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti. Terveydenhuollon palvelujen osalta liittymisvelvoite oli itse asiassa jo 1.9.2015, mutta Kantaan liittymistä on viivytetty mm. puuttuvien järjestelmien vuoksi. Viranomaiset seuraavat liittymisten etenemisestä ja tarvittaessa ryhtyvät toimenpiteisiin, mikäli käyttöönottoa viivytetään tarpeettomasti.

  • THL:n ohjeistuksen mukaan yksityisen terveydenhuollon palvelunantajien tulee liittyä Potilastiedon arkistoon ensi tilassa eikä liittymistä saa tarpeettomasti viivyttää.
  • EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo mukanaan myös uusia vaatimuksia joiden perusteella Kannan käyttöönotto tulee aiheelliseksi. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Onko MinduuPro Valviran sertifioima järjestelmä?

MinduuPro on Valviran tietojärjestelmien rekisterissä.

Ohjelmisto käyttää lisäksi Kanta yhteyden muodostuksessa Valviran sertifioimaa eRA -järjestelmää integraatiorajapinnan kautta. Tämän ansiosta pystymme keskittymään parhaan käyttökokemuksen tarjoamiseen psykoterapeuteille.

eRA on Atostek Oy:n valmistama ja ylläpitämä järjestelmä, joka on sertifioitu ja sen tietoturvallisuus on auditoitu. Järjestelmä täyttää kaikki viranomais- ja tietosuojavaatimukset ja se on käytössä useassa terveydenhuollon yksikössä.

 

Voiko järjestelmän kautta tehdä myös ostopalveluita koskevat Kanta-merkinnät?

Kyllä. Järjestelmään tulee tuki myös ostopalveluiden Kanta-merkinnöille.

“Voisiko Minduu kehittää Kanta-potilastietojärjestelmän?”

Olemme saaneet useita kyselyitä siitä voisiko Minduu kehittää psykoterapeuteille oman Kanta-yhteensopivan potilastietojärjestelmän. Syynä on se, että laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellytetään myös psykoterapian asiakkaiden tietojen tallentamisesta Kanta-järjestelmään. Iloksemme voimme todeta, että kyllä voimme!

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Lähetä viesti osoitteeseen pro(at)minduu.fi