”Yhtä tärkeää kuin itse ohjelmisto meille on se, miten asiakkaita palvellaan”

Minduu ei ole vain ohjelmisto tai tuote, vaikka niin voisi helposti kuvitella. Yhteiskunnallisena yrityksenä Minduu haluaa auttaa psykoterapeuteista koostuvaa yhteisöä monella tapaa.

Ajatuksena on, että auttamalla heitä heidän on helpompi auttaa muita.

”Yhtä tärkeää kuin itse ohjelmisto meille on se, miten asiakkaita palvellaan”, toimitusjohtaja ja Minduun perustaja Henri Valvanne kiteyttää.

Minduun piirissä on paljon asiantuntemusta liittyen niin psykoterapiaan itseensä kuin niihin käytäntöihin, jotka liittyvät ammatin harjoittamiseen – esimerkiksi kirjanpitoon, lakipalveluihin tai Kela-asioihin. Kysymykset voivat liittyä yhtä lailla uuden yrityksen perustamiseen tai eläkkeelle jäämiseen.

”Jos asiakaspalvelussa kysytään jotain asiaa, jota emme tiedä, niin emme vain lähetä asiakasta eteenpäin vaan selvitämme asian. Näin saamme myös itsellemme tärkeää tietoa dokumentoitua”, asiakaspalvelusta vastaava Olli kertoo.

Hänen vastuullaan on esitellä MinduuPron käyttöä uusille asiakkaille ja vastata teknisiin tai muihin kysymyksiin. Minduun kymmenvuotispäivän kynnyksellä Minduu kasvoi jälleen yhdellä asiakaspalvelijalla, ja Ollin työpanosta voidaan nyt käyttää entistä enemmän kehittämistyöhön.

 

Sisällöntuotanto tarjoaa uusia avauksia alalle

Minduu tuottaa myös blogi- ja podcast-sisältöä mielenterveyden ja psykoterapian ammattilaisille. Tuorein kanava on mielenterveysalaa käsittelevä podcast What’s Next in Mental Health?

Sisällöntuotannosta vastaa lähes alusta asti yrityksessä mukana ollut psykoterapian erikoispsykologi Helena Service.

Kirjoituksilla ja podcasteilla halutaan osin tarjota herätteleviä sisältöjä alan uusista tuulista tai rakenteellisista epäkohdista. Niillä ei epäröidä myöskään ottaa kantaa, jos aiheet ovat Minduun edustaman arvomaailman mukaisia ja ne kaipaavat yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamista.

”Olemme tietoisesti pyrkineet välttämään vaikkapa mainosmaisia esittelyjä yksittäisistä terapiamuodoista, ja miettiä, millä tavalla voisimme tukea alan laajempaa kehitystä”, Helena sanoo.

Vaikka Minduun ympärille on rakentunut ammattilaisten yhteisö, yritys ei ole läsnä sosiaalisessa mediassa. Perustelut kumpuavat nekin henkilökunnan, eli yrityksen arvomaailmasta.

”Koska sosiaalisessa mediassa keskustelu usein vääristyy, teimme linjanvedon, että se ei ole meidänkaltaiselle yritykselle terveellinen media”, Olli kertoo.

”Some-keskustelun ongelmallisuus oli usein kuormittavaa omalle hyvinvoinnillemme, ja siksi olemme pyrkineet ajamaan alas kaiken some-toiminnan. On harmillista, että monessa firmassa työntekijät ovat vähän pakolla siellä. Meillä on onneksi ollut mahdollisuus tehdä tämä valinta”, Helena jatkaa.

Sisältöjä jaellaan asiakkaille Minduun uutiskirjeellä, joka on tavoittanut kohderyhmän hyvin.

Välillä vaikutuksia nähdään nopeallakin syklillä, kuten Helenan kertomassa esimerkissä:

”Kirjoitus tarpeesta uudistaa Käypä hoito – järjestelmää herätti keskustelua alan ammattilaisten Facebook-ryhmässä. Suosituksia kokoavien työryhmien monipuolistaminen luvattiin kuulemma ottaa esille psykiatrian Käypä hoito -suositusten toimijoiden kokouksessa”.

 

Kirjoittanut Sari Sakala

Artikkelikuva: Antonio Janeski, Unsplash

 


Kirjoitus on osa Minduun 10v. – juhlavuoden artikkelisarjaa. Lue myös aiemmat kirjoitukset: Yhteiskunnallinen ongelma ja ratkaisu siihen – Minduun tarina pähkinänkuoressa ja Minduu mullisti psykoterapeuttien työtavat