Kirjoittanut Sari Sakala

”Ensisijainen päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää eikä maksimoida voittoja”

Toukokuussa 2016 media uutisoi ”Terapian Tinderistä”, joka auttaa sopivan psykoterapeutin löytämisessä. Tämän hauskan ajatusleikin takana oli vasta lanseerattu Minduu-palvelu, joka oli kehitetty ratkaisemaan olemassa olevaa yhteiskunnallista ongelmaa.

Idean takana oli Minduun perustaja Henri Valvanne, joka tiesi omakohtaisesta kokemuksesta, miten vaikeaa on löytää sopiva psykoterapeutti.

”Yritin löytää psykoterapeuttia itselleni, mutta törmäsin kymmeniin erilaisiin listoihin, joissa oli vain terapeutin nimi ja yhteystiedot. Ei mitään kuvausta terapeutista tai edes tietoa vapaista ajoista”, hän kuvailee.

Henrin urasuunnitelmana oli selkeä ajatus siitä, että hän haluaa tehdä omalla työllään hyvää. Kun hän nuorena sairastui ja kävi lähellä kuolemaa, hänen koko maailmankuvansa muuttui.

”En voinut kuvitella tekeväni muuta kuin auttaa muita ihmisiä”, hän kertoo.

Uutta ja outoa Suomen mittapuulla

Omat kokemukset saivat Henrin kehittelemään palvelua, josta psykoterapeutin löytäminen olisi helppoa. Ideallaan Henri voitti liikeideakilpailun Jönköpingin yliopistossa. Ruotsissa sosiaalisen liiketoiminnan ajattelu oli huimasti Suomea pidemmällä.

Henri Jönköpingissä – JIBS Entrepreneurship Challenge 2012

”Yhteiskunnallisen yrityksen idea on ratkaista jokin yhteiskunnallinen, sosiaalinen tai ekologinen ongelma liiketoiminnan keinoin. Yhteiskunnallisen yrityksen ensisijainen päämäärä on siis tehdä yhteiskunnallista hyvää eikä maksimoida voittoja. Liiketoiminnan pitää kuitenkin olla kannattavaa, jotta toimintaa voidaan skaalata ja siten auttaa yhä useampia ihmisiä”, Henri tiivistää.

Kun Henri valmistui kauppatieteiden maisteriksi ja palasi Suomeen kesällä 2012, hän perusti Minduuta tuottavan startupin AtCare Oy:n.

Minduu yhdistää psykoterapeuttia etsivät sekä psykoterapeutit, ja näin helpottaa avun saamista mielenterveysongelmiin. Kuten seuranhakupalvelussa konsanaan, psykoterapeuttia voi hakea omilla preferensseillä ja psykoterapeutit kertovat profiilissaan omasta osaamisestaan. Asiakkaat voivat etsiä itselleen sopivimman psykoterapeutin ja varata tälle ajan.

Palvelun tarpeellisuutta perustelee myös tutkittu tieto siitä, että auttajan ja autettavan välinen vuorovaikutus vaikuttaa terapian onnistumiseen enemmän kuin psykoterapeutin edustama suuntaus. On siis hyödyllistä tutustua tarjolla oleviin psykoterapeutteihin ennen terapian aloittamista.

Tiimin tuella eteenpäin

Henri uskoi yritysideaansa, vaikka epäilijöitäkin riitti. Yhteiskunnallisen yrityksen ajatus oli Suomessa melko tuntematon. Moni rahoittaja piti ideaa hyvänä, mutta harva ymmärsi, miten siitä voisi saada kannattavaa liiketoimintaa.

”Kyllä se vaati aikamoista jalkatyötä, tapasin paljon terapeutteja ja testasin konseptia. Rahoitusta joutui aika lailla hikeä ja verta -tyylisesti keräämään erilaisilla tuilla ja hankerahoituksilla”, Henri muistelee.

Lupaavan signaalin antoi se, että Minduun rahoittamiseen järjestetty joukkorahoituskampanja onnistui. Myös Henrin uusi yhtiökumppani Teemu Ollikainen uskoi asiaan ja toi hyviä kontakteja. Esimerkiksi Mielenterveyden keskusliitosta ja Therapeia-säätiöstä tuli tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Henrin tueksi ja yhtiökumppaniksi liittyi syksyllä 2015 psykoterapian erikoispsykologiksi opiskeleva Helena Service, joka oli käyttänyt palvelua oman vastaanottonsa markkinoimiseen. Hänellä oli myös arvokasta kokemusta terveydenhuollon digitaalisten palveluiden kehittämisestä julkisella puolella.

Aluksi palvelu toimi nimellä VapaatAjat.fi, joka julkaistiin vuonna 2014. Uusi, paranneltu hakupalvelu Minduu-nimellä julkaistiin toukokuussa 2016. Vuonna 2018 avattiin MinduuPro, joka tarjoaa kaikki tarvittavat digitaaliset palvelut psykoterapeuteille.

”Me haluamme parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta niin, että apua saisi helpommin. Haluamme myös, että mielenterveysasioista puhuttaisiin enemmän, jolloin ensimmäisen askeleen ottaminen olisi helpompaa”, Henri sanoo.

”Tiivistäen voisi sanoa, että Minduu auttaa ihmisiä, jotta he voisivat auttaa muita.”

Autamme auttamaan muita

Henrin ja Helenan ympärille on hiljalleen kasvanut seitsemän hengen tiimi, johon kuuluu psykologian, tietotekniikan ja kaupallisen alan ammattilaisia.

Henri perusti Minduun oman arvomaailmansa pohjalle ja mukaan tulleet tiimin jäsenet jakavat samat arvot ja tavoitteet.

Minduu on nyt yli kymmenvuotias, vakavarainen yritys. Mihin suuntaan Minduu tulee menemään seuraavan kymmenen vuoden aikana?

Henrin mukaan palvelu on saavuttanut muotonsa, ja sitä parannetaan tarpeen mukaan. Jatkossa yritys haluaa keskittyä entistä enemmän ammatinharjoittajien tukemiseen, fokus edelleen mielenterveyskentässä ja avuntarvitsijoiden auttamisessa

Yhtiökumppani Helena uskoo, että mielenterveyspalvelujen kriisiytyneessä järjestelmässä tulee lähivuosina tapahtumaan rakenteellisia muutoksia.

”Toivon, että me pystymme näissä muuttuvissa olosuhteissa edistämään arvojemme mukaisia asioita myös kymmenen vuoden kuluttua”, Helena sanoo.