Psykoterapian tarpeeseen ollaan heräämässä, mutta psykoterapeuteista on Suomessa hälyttävä pula. Tänään julkaistun raportin mukaan järjestelmä kaipaa kipeästi lisää psykoterapeutteja, varhaista puuttumista ja toimivampaa hoitoonohjausta.

Psykoterapeutit hukkuvat yhteydenottoihin

Psykoterapian tilannetta kartoittavan kyselyn mukaan psykoterapian saatavuudessa on suuria ongelmia. Uusia potilaita ottavia psykoterapeutteja tarvittaisiin merkittävästi lisää. Myös psykoterapeutit itse toivovat uusien psykoterapeuttien kouluttamista. Yhteiskunnallisen yrityksen Minduun teettämän kyselyn perusteella psykoterapeuteista vain 10% arvioi psykoterapian saatavuuden hyväksi (9%) tai erinomaiseksi (1%).

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tarve ja tarjonta eivät kohtaa. Olen laittanut vuoden ajan ylös tiedustelut, jotka minulle ovat tulleet ja joihin olen joutunut vastaamaan että ei ole tilaa. Niitä on ollut yli 100”, kirjoittaa kyselyyn osallistunut psykoterapeutti.

Psykoterapeuttipula näkyy myös 2016 julkaistussa sopivan psykoterapeutin löytämistä helpottavassa Minduu.fi-nettipalvelussa. Kaksi vuotta sitten palvelun psykoterapeuteista yli 80% otti uusia asiakkaita, mutta nykyään palvelun yli 600:sta terapeutista kahdella kolmasosalla on asiakaskirjat täynnä.

“Psykoterapeutille voi profiilin avatessaan ryöpsähtää monta asiakaskyselyä päivittäin. Tämä on paljon huomioiden, että monet psykoterapeutit ottavat ehkä 3-6 uutta asiakasta vuodessa. Tilanne on kestämätön apua etsiville”, sanoo Minduun perustaja Henri Valvanne.

Psykoterapeuttikoulutus maksaa liikaa

Yhtenä ongelmakohtana psykoterapeutit mainitsivat kyselyssä koulutuksensa maksullisuuden. Vaikka mielenterveydenongelmien on laskettu maksavan Suomelle jopa 5% bruttokansantuotteesta ja psykoterapian vähäinen tarjonta on yksi alan keskeisimpiä huolia, psykoterapeuttikoulutus ei ole yhteiskunnan tukemaa. Tyypillisesti koulutuksen ja sen edellyttämän oman psykoterapian kustannukset opiskelijalle ovat 20 000 euron luokkaa.

Hoitoonohjaus takkuilevaa

Myös hoitoonohjaus näyttäytyi kyselyssä ongelmakohtana. Vastanneista psykoterapeuteista vain viidennes (21%) arvioi asiakkaidensa saaneen yleensä riittävän hoitoonohjauksen.

”Asiakkaiden on edelleen hankala löytää itselleen sopiva terapeutti. Hakeminen vie kohtuuttomasti aikaa ja energiaa. Monet kokevat hyvin raskaaksi käydä läpi Kelan palvelutuottajien listaa, joka on hyvin monisivuinen. Yhteydenottopyyntöihin terapeutit eivät kuulemma aina vastaa”, kuvailee yksi kyselyn psykoterapeuteista.

Parannusehdotuksissa toivottiin helpompaa ja joustavampaa varhaista hoitoonpääsyä ja oikea-aikaista palveluiden saatavuutta.

“Nopean psykoterapia-avun saamista julkisen terveydenhuollon kautta [tulisi kehittää] lievemmissä mielenterveydenhäiriöissä, jotta nämä eivät kehity vakavammiksi”, yksi vastaaja perustelee.

Ratkaisuna psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuus ja Terapiatakuu?

Kysely vahvistaa käsitystä psykoterapian saatavuuden ja takkuilevan hoitoonohjauksen ongelmista. Näiden vaikeuksien ratkaisemiseksi mielenterveysalan keskeisten toimijoiden muodostama Mielenterveyspooli on tarjonnut ns. terapiatakuuta, joka takaisi nopean psykoterapiaan pääsyn sitä tarvitseville. Lisäksi aloitteessa on ehdotettu psykoterapeuttikoulutuksen tukemista valtion varoin.

Kansalaisaloite on kerännyt yli 31 000 allekirjoitusta. Terapiatakuussa on arvioitu yhteiskunnallisten panostusten maksavan itsensä viisinkertaisina takaisin

“Usein perustellaan taloudellisin syin, ettei olisi varaa tarjota nykyistä parempaa hoitoa”, Valvanne sanoo.

“Masennuksen ja ahdistuksen hoitoon sijoitettujen rahojen on kuitenkin laskettu tulevan moninkertaisina takaisin. Lopulta kyse on tahtotilasta.”

Linkit

Koko raportti on mahdollista tilata ei-kaupalliseen tarkoitukseen lähettämällä sähköpostia tuki(at)minduu.fi . Kerro viestissä mihin tarkoitukseen käytät raportin tietoja.