Mielenterveyden hoito ottaa Helsingissä harppauksen parempaan suuntaan, kun kaupunki alkaa tarjota terveysasemien asiakkaille mahdollisuuden psykoterapiaan.

Palveluseteli mahdollistaa 10-20 käynnin psykoterapiajakson. Asiakas voi valita vapaan terapeutin kaupungin hyväksymistä yksityisistä psykoterapeuteista ja terapia toteutuu psykoterapeutin vastaanotolla. Terapia tai sen osa voidaan todennäköisesti toteuttaa myös etänä tietoturvallista videoyhteyttä käyttäen. Tämä riippuu kaupungin linjauksista, mutta korona-aikana on epätodennäköistä, että etämahdollisuuksia rajoitettaisiin. Käynnit ovat asiakkaalle ilmaisia.

Toistaiseksi kaupunki on lääkehoidon lisäksi tarjonnut terveysasemilla keskustelukäyntejä ja ryhmämuotoista hoitoa mielenterveyteen perehtyneen sairaanhoitajan kanssa. Tietyissä mielenterveyden vaikeuksissa on ollut mahdollisuus nettiterapiaan. Kuitenkin mielenterveyshäiriöiden hoitosuosituksissa keskeisellä sijalla oleva psykoterapia on loistanut poissaolollaan. Psykoterapiaa pidetään mm. masennuksen ja ahdistushäiriöiden Käypä hoito -suosituksissa yhtenä ensilinjan hoitomuodoista.

Uudistuksen toivotaan nopeuttavan psykoterapiaan ohjautumista. Toistaiseksi yhteiskunnan tukema psykoterapia on ollut pitkälti Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, johon on voinut päästä vasta kolmen kuukauden hoitojakson ja psykiatrin tai työterveyslääkärin lähetteen jälkeen. Järjestelmä ei siis ole mahdollistanut varhaista terapiaan ohjautumista julkisella sektorilla.

Palvelusetelit tuovat myös helpotusta pienituloisille. Jos asiakkaalla ei ole työterveyshuoltoa, lähete Kelan kuntoutuspsykoterapiaan on byrokraattisista syitä pitänyt usein hankkia terveysaseman sijaan omakustanteisesti yksityiseltä psykiatrilta maksaen satoja euroja. Kelan kuntoutusterapian omavastuuosuus kertaviikkoisessa psykoterapiassa on karkeasti 100€ – 200€ / kuukausi. Se on monelle pienituloiselle myös iso kulu. Uusi perusterveydenhuollon palvelusetelillä tuotettu psykoterapia on asiakkaalle ilmaista.

Vaikka palveluseteliterapialla pyritään vastaamaan järjestelmän ongelmakohtiin, haasteena lienee riittävän psykoterapeuttimäärän saaminen sujuvan palvelun turvaamiseksi. Vapaita psykoterapeutteja on erittäin vähän. Minduun 2019 selvityksen mukaan psykoterapeutit saavat valtavasti yhteydenottoja ja joutuvat jatkuvasti vastaamaan, ettei ole tilaa uusille asiakkaille. Minduu pyrkii omalta osaltaan helpottamaan jatkossa myös vapaan palveluseteliterapeutin löytämistä netin Minduu-palvelusta.

 

Psykoterapiapalvelujen tuottajaksi Helsinkiin? LUE LISÄÄ