Kun terapeutti ja asiakas sopivat huonosti yhteen, siitä aiheutuu haittaa niin asiakkaalle kuin terapeutillekin. Piilaakso on ryhtynyt ratkomaan ongelmaa omilla välineillään.

Netin terapeuttiesittelyt ovat Suomessa yhä harvemmin puhelinluettelomaisia listoja. Hiljalleen on alettu huomioida asiakkaalle muodostuvaa kynnystä ottaa yhteyttä kasvottomaan nimeen ja tiedostaa yhteensopivuuden merkitys. Maailmalla vaihtoehdot sopivan terapeutin löytämiseksi vaihtelevat sopivaa terapeuttia kartoittavista esikysymyksistä persoonallisuutta huomioiviin tietokonealgoritmeihin.

Myös Suomessa ammatillista taustaa ja työskentelyotetta avaavilla terapeuttikuvauksilla parannetaan mahdollisuutta arvioida etukäteen millaisen terapeutin kanssa tuntuisi hyvältä työskennellä. Toiveena on paitsi madaltaa yhteydenottokynnystä myös vähentää molemmin puolin epätyydyttäviä ensikohtaamisia. Minduun kaltaisissa hakupalveluissa on mahdollista myös rajata terapeuttiprofiileja tietyin hakukriteerein.

Suomessa tarve helpottaa psykoterapiaan pääsyä ja lisätä vapaiden psykoterapeuttien määrää ovat toistaiseksi olleet kiireellisempiä tavoitteita kuin muutokset, jotka mahdollistaisivat juuri sopivimman psykoterapeutin löytämisen. Tulevaisuudessa yhteensopivuuden parantamiselle saattaa kuitenkin löytyä uusia keinoja.

Kaliforniassa kaksi startupia hyödyntää jo algoritmeja terapeutin valinnassa. Two Chairs yrityksessä sopivat terapeuttiehdokkaat valitaan kysymyspatteriston ja konsultoivan ammattilaisen yksittäisen ajan pohjalta. Reflect -startupissa kasvokkain konsultaatioaikaa ei ole lainkaan, mutta ihminen tarkistaa tietokoneen ehdottamat kolme terapeuttia ennen kuin niiden esittelyt lähetetään asiakkaalle. “90% asiakkaista löytää terapeutin, josta pitää”, yrityksen sivustolla vakuutetaan.

Nykyisissä hoitosuosituksissa terapeuttivalinta kutistuu usein kahteen datapisteeseen: asiakkaan diagnoosiin ja terapeutin terapiasuuntaukseen. Jäljelle jää yleensä pitkä epämääräinen lista terapeutteja kahlattavaksi. Aika näyttää, helpottavatko tietokonepohjaiset terapeuttisuositukset terapiaan hakeutumisesta ja lisäävätkö ne miellyttäviä ensitapaamisia. Samoin jää nähtäväksi, tuovatko algoritmien monisyisemmät tiedot jopa lisäbuustia itse terapiaprosessiin ja sen tuloksiin.

Lue seuraavaksi: MinduuPro – Nykyajan psykoterapeutille